Bemanning

Att kunna hyra en ingenjör eller mekaniker för några timmar, dagar, veckor eller månader ett perfekt sätt för företag att lösa förutsägbara och oförutsägbara personalproblem.

Semsetrar och högtider innebär oftast en hel del personal planering. Att ha möjlighet att boka en avlösare i god tid är ett bra sätt att minimera detta problem, det är också ett perfekt sätt att undvika personal problem i framtiden då man har möjlighet att hyra en besättningsmedlem under en kortare eller längre tid. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt avlösare och det kommer ständigt nya som man ska lära upp, därför är det bra om man  har någon som känner till arbetsplatsen, besättning och rutinerna, detta kan vara perfekt i många aspekter.

 

Man kan tillexempel hyra in extra personal för planerade och oplanerade underhåll till sjöss eller i hamn. Ibland är det bara möjligt att göra vist underhål till kaj och vist underhåll inte tillåtet vid kaj. En extra besättningsman underlättar underhållet ombord innan man kommer till kaj eller när man ligger still. Besättningen får den hjälp de behöver och därför påverkar inte det planerade och oplanerade underhållet den vilotidslagen för resten av besättningen vilket betyder mindre stress, mer koncentrerad besättning och förhoppningsvis mindre haverier eller olyckor.

Ibland du känner man sig underbemannad, det kan bli dyrt att anställa någon eller ha en extra besättningsman en hel törn, men genom att hyra in en extra besättningsman för en kortare eller längre period så kan man eliminera dessa problem.