Certifikat

Det finns olika befattningar och befattningskrav ombord på fartyg. Här hittar ni en kort beskrivning av arbetsuppgifter och krav.

För mer exakt information för vad som krävs för att erhålla de olika certifikaten besök Transportstyrelsen.se/sjofart

Teknisk chef

En Tekniskchef ansvarar för maskinavdelningen och dess besättning, han är också länken mellan den tekniska chefen/inspektören i land och fartyget, maskinchefen ansvarar för underhållet av motorer och annan teknisk utrustning ombord på fartyget.

En Teknisk chefs dagliga uppgifter kan bestå av

 • Varvs och underhållsplanering
 • Beställa bunker, slam tömning och reservdelar.
 • Brand och säkerhetsansvar
 • Rapportera till tekniska chefen i land och rederiet

På mindre fartyg kan maskinchefen vara en del av sjövaktsrotationen i maskin, han kan också vara den enda fartygsingenjören.

Behörighetskrav för Teknisk chef

För att erhålla ett sjöingenjörscertifikat obegränsat för motorfartyg från sjöfartsverket måste man ha varit mönstrad i minst 36 månader på ett fartyg som har en maskinstyrka 750 kW eller mer.

Av de 36 månader måste man ha varit mönstrad förstefartygsingenjör minst 12 månader på ett fartyg som har en maskinstyrka 3000 kW eller mer.

Man måste inneha en sjöingenjörsexamen och uppfyllt kraven för förste fartygsingenjör.

Förste fartygsingenjör

En förste fartygsingenjör är andra i befäl i maskin, förstefartygsingenjören planerar och utför underhåll ombord och är arbetsledare för övriga maskinbesättningen. Han rapporterar till Tekniska chefen och assisterar den samme.

En förste fartygsingenjörers dagliga uppgifter kan vara

 • Sjövakt i maskin
 • Planera och utföra underhåll
 • Beställningar av reservdelar
 • Arbetsledare för maskinbesättningen

Behörighetskrav för förste fartygsingenjör

För att erhålla ett förstefartygsingenjör obegränsat certifikat för motorfartyg från sjöfartsverket måste man ha varit mönstrad i minst 12 månader på ett fartyg som har en maskinstyrka 3000 kW eller mer.

Man måste inneha en sjöingenjörsexamen och uppfyllt kraven för andrefartygsingenjör.

Andre fartygsingenjör

En andre fartygsingenjör utför underhåll på hjälpmaskineriet och övrig maskinutrustning ombord, han rapportera förstefartygsingenjören och assisterar den samme.

En andrefartygsingenjörers dagliga uppgifter kan bestå av

 • Sjövakt i maskin
 • Utföra underhåll på hjälpmaskineriet
 • Utföra dagliga, vecko och månadsrutiner
 • Bunkring och slamtömning

Behörighetskrav för andrefartygsingenjör

För att erhålla ett andre fartygsingenjör obegränsat certifikat för motorfartyg från sjöfartsverket måste man ha maskintekniker examen samt slutfört minst 30 månader praktik som befälselev alternativt varit mönstrad som motorman i 18 månader samt slutfört minst 12 månader praktik i en verkstad.

Om man genom en utbildning gör 30 månader praktik måste 12 av dem ha utförts i maskinavdelningen av ett fartyg på ett fartyg som har en maskinstyrka 400 kW eller mer och 6 av dessa måste ha slutförts på ett fartyg som har en maskinstyrka 3000 kW eller mer.

Av dessa 30 månader måste 6 av dessa ha varit i en mekanisk verkstad

Av dessa 30 månader måste 6 av dessa ha varit i elektrisk verkstad

Om man varit mönstrad som Motorman i 18 månader så måste 6 av dessa har varit i en mekanisk verkstad och måste 6 av dessa har varit i elektrisk verkstad

El fartygstingenjör

En el fartygsingenjör är ansvarig för det elektriska underhållet ombord under maskinchefen

En el fartygsingenjörers dagliga uppgifter kan bestå av

 • Planera och utföra underhåll på elektriska system
 • Beställning av elektriska reservdelar
 • Uppdatera elritningar
 • Ansvara för landanslutning

Behörighetskrav för el fartygsingenjör

Sjöfartsverket har bara krav på att vissa fartyg ska ha el fartygsingenjörer ombord. Sjöfartsverket utfärdar ett intyg som elektriska tekniker officierare. På de fartyg som inte sjöfartverket ställer dessa krav så är det rederiet som beslutar om de har krav på en el fartygsingenjör eller inte. Sjöfartsverket utfärdar inte elektroingenjörer certifikat, detta görs av elsäkerhetsverket. Man behöver således inte ha ett intyg från elsäkerhet verket eller Sjöfartsverket men är det elementärt att du har rätt kunskap för hög och låg spänning.

Rederierna vill ofta att den som ska få mönstra som el fartygsingenjör på svenska fartyg ska minst uppfylla kraven för en andre fartygsingenjör-

Befaren maskinpersonal, motorman eller reparatör

Befaren maskinpersonal eller befaren motorman utför underhåll som har planerats av ingenjörerna,  ansvarar även för renhållning i maskin. Befaren maskinpersonal har mer sjötid än obefaren maskinpersonal och har oftast större möjlighet att mönstra reparatör.

Befaren maskinpersonals dagliga uppgifter kan bestå av

 • Slangvakt vid bunkringen och slamtömning
 • Utföra underhåll och bistå ingenjörerna
 • Utföra dagliga, vecko och månadsrutiner
 • Ansvarig för renhållning i maskin

Behörighetskrav för befaren maskinpersonal

För att mönstra som befaren maskinpersonal på svenska fartyg måste man uppfyllt kraven för obefaren maskinpersonal, minst ha erhållit ett certifikat för vakthållning obegränsad certifikat för motor fartyg från sjöfartsverket samt varit mönstrad maskinpersonal 12 månaders ombord på ett fartyg som har en maskinstyrka 400 kW eller mer.

Obefaren maskinpersonal, motorman

 Obefaren maskinpersonal eller obefaren motorman utför som planeras av fartygsingenjörerna. Denne har i princip samma funktion som en befaren motorman men har mindre erfarenhet.

Obefaren maskinpersonal och obefaren motormans dagliga uppgifter kan bestå av

 • Slangvakt vid bunkringen och slamtömning
 • Utföra underhåll och bistå ingenjörerna
 • Utföra dagliga, vecko och månadsrutiner
 • Ansvarig för renhållning i maskin

Behörighetskrav för En obefaren motorman eller obefaren maskinpersonal

För att erhålla vaktgående maskinpersonal obegränsad certifikat från sjöfartsverket måste du ha slutfört minst 6 månader praktik eller varit mönstrad motor elev i 6 månader.

Du kan också erhålla vaktgående maskinpersonal obegränsad certifikat från sjöfartsverket genom att avsluta en godkänd marin utbildning i gymnasieskola.