Felsökning

Om ni är i behov av felsökning och underhåll ombord på fartyg på industrier eller varvsindustrin så är Worldwide engineering den perfekta leverantören för sådana tjänster.

Från vår bas i Göteborg har vi möjligheten att resa på kort varsel ombord på fartyg i alla europeiska länder, utanför Europa kan det räcka med ett par dagars varsel om landet inte kräver visum.

Nedan är en kort lista på olika projekt vi varit inblandade i de senaste åren.

  • Uppgradering av framdrivningssystemet där vi hjälpt en större motortillverkning med strömförsörjningen och kabelläggning från kontrollrum till maskin.
  • Tillverkat och installerat lanterncentral, installerat nytt skåp medan fartyget varit i normal drift. Borttagning och installation av nya kablar och nya lanternor på master
  • Projektledare för kabeldragning, ny installation av växelriktare, generatorer ect.
  • Isolationsmätning, meggning och gjort protokoll för fartyget  klassningssällskap och vettingar
  • Installation och underhåll på generatorer, pumpar, elmotorer, hydrauliska kolvar industriella maskiner såsom kranar, borrar, sågar, svetsar ect.
  • Felsökning och underhåll av motorer och generatorer
  • Installera ny PLC och programmering för luftkompressorer, flera hastighet och riktning fans
  • Förnyelse av elcentraler, installation av säkringar, effektbrytare, kablage, uttag, belysning ect