Inspektion

Vettings, klassificeringar och kontrollinspektion

Innan en Vetting, klassning eller en portstate är det viktigt att alla dokument i ordning samt att man har ett rent och snyggt fartyg,  det är lika viktigt att underhållet har gjorts på ett korrekt sätt innan besiktningen. Detta ger ett professionellt intryck och det rekommenderas starkt att underhållet är väldokumenterad. Genom att anställa en extra personal för att göra underhåll så kan förhoppningsvis besättningen koncentrera sig på förberedelserna inför inspektionen.

Man förväntar sig alltid att klara en vetting eller klassning, även om ibland så känns det som om inspektören inte fokuserar på rätt saker, men det handlar om fartygets säkerhet och är obligatorisk.

Trots alla förberedelser så kan fartyget fortfarande få anmärkningar, beroende på anmärkningen kan fartyget tvingas åtgärda felen omedelbart eller i värsta fall tas fartyget ur bruk tills felen är åtgärdade. Att anställa en extern ingenjör för att åtgärda vissa anmärkningar och lösa vissa problem är ett bra sätt att visa inspektören att fartyget gör allt i sin makt för att lösa problemen och tilmötesgå vettingen klassningen eller portstate kontrollen.