Service

Vi tillhandahåller underhåll och felsökning på mekaniska, elektriska och hydrauliska system. Vi tillhandahåller ingenjörer, reparatörer och mekaniker. All personal som vi tillhandahåller har rätt kunskap och mångårig erfarenhet av arbete på fartyg och industrier. I de fall där kunden begär en befattning som kräver ett vist certifikat ser vi självklar till att personen i frågan har rätt att mönstra.

Kompetensområden

  • Felsökning och underhåll på elektriska system så som generatorer, styr och reglerskåp, elmotorer paneler etc.
  • Felsökning och underhåll på mekaniska system som motorer, pumpar, kompressorer etc.
  • Felsökning och underhåll på hydrauliska system såsom ramper, kranar, hydrauliska motorer och kolvar
  • Bygga upp skåp och installera elektriska system, som tillexempel tryck/temperatur givare. Lanterncentraler, elcentraler mm
  • Bygga upp och eller installera kompletta system för både större och mindre företag.
  • Svetsning ochmontering av kabelstegar, brattbergare/kabelgenomföringar, plåtar etc.
  • Montering av elskåp, kabeldragining etc.