Underhåll

Planerade och oplanerade underhåll

Oavsett om det är planerat eller oplanerat underhåll så är det viktigt att kvaliteten på underhåll håller högsta nivå och att man inte lämnar något åt slumpen. Att göra det planerade underhållet enligt tillverkarnas rekommendationer är viktigt för alla mekaniska, elektriska och hydraulik system. Det är viktigt att detta görs på rätt sätt och med rätt reservdelar.

Genom att utföra det planerade underhållet i tid och på ett korrekt sätt så minskar man risken väsentligt för haveri och oftas minskar kostnaderna än om man har ett oplanerat underhåll.

Oplanerat underhåll kan leda till mycket dyra avbrott i tillverkningen eller fartygsverksamheten, i en industri kan det skapa stora problem när hela kedjan måste stoppas och det kan påverka både företaget men också dess underleverantörer, detta kan får till följ att det blir större kostnader i framtiden. Ett fartyg kan tvingas tas ur bruk vilket alltid betyder stora kostnader.

Även det inte alltid är så dramatiska så är det alltid en möjlighet, oplanerat underhåll är en del av varje process men det är viktigt att minimera effekterna och kostnaderna. Att ta in expertis är en jättebra lösning, det är kanske det bästa sättet att undvika att detta händer framtiden.